MEDIA – Valfri sanning till salu

1_3_2015

Medielandskapet håller på att krackelera. Nyheter har blivit vapen och rapporteringen antingen generande ensidig eller livsfarlig för reportrarna. Samtidigt föredrar allt fler konsumenter att filtrera omvärlden genom likriktande sociala media.

Fox News och Russia Today(RT). Se där ett omaka par, som ändå tillsammans ger en bra bild av den internationella medieverkligheten år 2015. Fox News har sedan länge tämligen oblygt speglat världen genom konservativa och pro-republikanska glasögon och RT gör numera likadant ur ett ryskt perspektiv – fast ännu oblygare. Mestadels är det urvalet, beskrivningen och tonfallet som vrider bevakning i önskad riktning.
På nätet är det andra aktörer som firar mediala triumfer med sina hårt vinklade budskap. Mest uppmärksammade är naturligtvis IS fruktansvärda YouTube klipp (går rätt lätt att googla fram för den som är intresserad).
Sammantaget innebär den här utvecklingen att det offentliga samtalet är i fara, när var och en av oss så lätt kan få sin verklighetsuppfattning bekräftad i en egen mediemix, som på ytan ser lika förtroendeingivande ut som alla de traditionella medierna. Men din bild av vad som händer i omvärlden skiljer sig dramatiskt från min och båda är vi lika övertygande om att den egna är sann, så vad finns det kvar att diskutera?

I denna minst sagt bisarra verklighet konstaterar årets Förtroendebarometer från Medieakademin tröstande att allmänhetens förtroende för media fortfarande är stabilt. Runt hälften av de tillfrågade hade förtroende för radio, TV och den lokala morgontidningen, vilket man ska vara tacksam för.

 

Leave a Reply