1_4_2015

Vad som upprör många amerikanare, när det gäller den senaste tidens polisskjutningar, är inte minst det faktum att utan enskilda medborgares dokumentation av händelserna, skulle de ha förblivit oupptäckta. Därför ökar intresset för dokumentations-appar mycket snabbt.

I USA är det tillåtet att filma poliser i tjänsteutövning, under förutsättning att det inte rent praktiskt stör deras jobb. Det har ett antal app-utvecklare tagit fast på och nu finns det allt fler att välja mellan, rapporterar Huffington Post. En populär app är The Free Cop Watch, från Network for the Elimination of Police Violence. Så fort du öppnar appen sätter den igång och filmar och publicerar automatiskt materialet direkt på YouTube. Five-O har en annan framtoning. Här kan du betygsätta hur pass positiv eller negativ din kontakt med polisen har varit. Betygsättningen och kommentarerna samlas på en hemsida och görs sökbara. En mer dramatisk app är I’m getting arrested som när det blir skarpt läge skickar ett i förväg inprogrammerat budskap till familj, vänner eller till din advokat.
En del poliser är inte speciellt glada över att ständigt bli filmade och hamna i sociala media och försöker konfiskera eller förstöra mobiltelefonerna, vilket uppenbart är olagligt. Därför innehåller nästan alla dokumentations-appar en sammanställning av aktuell lagstiftning på området.
De amerikanska dokumentations-apparna bekräftar bara en allt starkare trend -vardagslivets totala transparens. Vare sig det gäller förskolepedagogers, lärares, vårdpersonals eller, som här, polisers tjänsteutövning, så sker den numera öppet och i realtid på den offentliga arenan. Man kan, som vissa svenska sjukhus, av olika skäl förbjuda mobilfilmning, vilket kan vara förståeligt, men knappast konstruktivt i längden. Eller man kan vänja sig och bejaka transparensen och använda den för att skapa större förståelse för det egna arbetets komplexitet och stora värde.

 

Leave a Reply