Böcker
Bengt Wahlströms bokproduktion består av hittills nio böcker. Klicka på titlarna nedan om du vill läsa mer om en särskild bok:

En kort sammanfattning av böckernas innehåll kan du läsa här nedanför.

Försprång – Omvärldsanalys i den nya digitala världen

Bok_128Hur bevakar man på bästa sätt omvärlden, inte minst nu när den nya digitala världen skapat så stora möjligheter? Bengt Wahlströms nya bok Försprång ger svaret. Den visar hur stora och mindre företag, offentliga och andra organisationer kan skapa maximalt försprång med hjälp av offensiv omvärldsanalys – och hur du kan undvika att gå vilse och lägga stora resurser på fel metoder och verktyg.

I första delen av boken diskuteras och förklaras olika centrala begrepp inom omvärldsanalysen – hur organisationens eget affärssystem kan förädlas med hjälp av Business intelligence, men också hur organisationens kultur och historia påverkar omvärldsbilden. Den tar upp Competitive intelligence och vilka slutsatser man kan dra av att omvärldsbevaka kunder, konkurrenter och aktuella marknader. Boken visar vidare hur försprånget finns i nya och oväntade kombinationer, liksom hur de viktigaste övergripande bevakningsområdena kan omformas till konkreta trender.

I andra delen är temat Omvärldsanalys i praktiken för chefer i olika typer av organisationer. Där beskrivs också hur omvärldsanalys i ett kortare perspektiv kan hjälpa till att lösa dagsaktuella frågeställningar, samt hur omvärlden påverkar organisationens övergripande förutsättningar på längre sikt.

Försprång – Omvärldsanalys i den nya digitala världen vänder sig främst till beslutsfattare i olika positioner, inom såväl privat som offentlig sektor, men kan med fördel även läsas av professionella omvärlds- och trendbevakare samt av studenter på högskolenivå.

 O
Guide till det virtuella samhället

Guide till det virtuella samhälletBoken handlar om hur maktkampen mellan den verkliga och virtuella världen utvecklas och vilka konsekvenser den får på många olika områden i samhället och näringslivet.

Första delen innehåller en grundlig genomgång av de fyra olika arenor som tillsammans bildar det virtuella samhället:

 • Bloggarna
 • Sociala nätverk och media som MySpace, YouTube och Facebook
 • De virtuella världarna med Second life i spetsen
 • De kollaborativa systemen som Wikipedia och Amazon, där alla bidrar, medvetet eller omedvetet med sin kunskap

Andra delen tar upp hur det virtuella samhällets framväxt påverkar olika delar av vårt samhälle. De områden som avhandlas är:

 • Politik
 • Kultur, media och underhållning
 • Reklam och marknadsföring
 • Handel och konsumtion
 • Innovation och produktion
 • Bank och finans
 • Vård och omsorg
 • Skola och utbildning
 • Företagssektorn

Boken Guide till det virtuella samhället innehåller även ett antal intervjuer med några av aktörerna på de olika arenorna, som EU-kommissionären Margot Wallström, Svenska Institutets chef Olle Wästberg och vänsterdebattören Ali Esbati.

 O
Ordning och Oreda

Ordning och oreda”The key to winning is getting first to where the puck is going next.” (Wayne Gretzky)

Boken Ordning & Oreda vänder sig främst till beslutsfattare i olika positioner, eftersom omvärldsanalysens försprång uppstår när oväntade omvärldssignaler möter olika typer av professionell yrkeskunskap hos en VD, marknadsansvarig, HR-ansvarig, styrelseledamot, facklig representant eller en beslutsfattare i den offentliga sektorn. Boken kan med fördel läsas även av professionella omvärlds- och trendbevakare samt studeranden på högskolenivå.

Boken består av två delar. Den första tar upp omvärldsanalysens metoder: Scenarioplanering, Business Intelligence och Trendbevakning, samt författarens tre egna modeller för hur beslutsfattare kan genomföra fortlöpande omvärldsanalyser.

I bokens andra del byter författaren perspektiv och ger en översikt över aktuella trender, visar hur man enklast hittar dem samt beskriver hur omvärldsanalysen kan ge försprång åt olika beslutsfattare i olika situationer.”Ordning & Oreda” är på rejäla 280 sidor – fast lättläst ändå, med många citatförstoringar och sammanfattningar.

 O
Guide till Upplevelsesamhället

Guide till upplevelsesamhälletUpplevelsesektorn står för 9 procent av BNP, omsätter 190 miljarder kronor och sysselsätter 370 000 personer. Det är dags att ta musik, museer, sushi och spa på allvar.Den här boken förklarar varför det blir allt viktigare för politiker, tjänstemän och företagare att hålla reda på sjötomt, teater, fritid, design och mycket annat i kampen om invånare, arbetstillfällen och kunder. Den redogör för trenderna i det svenska upplevelsesamhället med lokalt och regionalt fokus.

Boken fångar upplevelsedimensionen både i ett övergripande nationellt makroperspektiv och det lokala mikroperspektivet med exempel från besöksnäringen, upplevelseindustrin och inte minst basverksamheten, där upplevelsens betydelse för vården, skolan och stadsrummet lyfts fram.

Beställ Bengt Wahlströms böcker genom att fylla i formuläret nedan:

 • Försprång – Omvärldsanayls i den nya digitala världen. Pris 250 SEK/st
 • Guide till det virtuella samhället. Pris 260 SEK/st
 • Ordning & oreda Pris 280 SEK/st
 • Guide till Upplevelsesamhället Pris 210 SEK/st

Priset är inklusive moms. Frakt och expeditionsavgift tillkommer med 50 SEK per beställning

Fyll i kontaktinformationen här nedan och klicka på skicka-knappen

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Välj bok

Antal böcker

Ditt meddelande