Vad händer?1_4_2016
Regeringen gör det, EU gör det, H & M gör det, Philips gör det, Michelin gör det – hyllar den cirkulära ekonomin, som i korthet går ut på att designa produkter och tjänster så att de kan återanvändas med hög kvalitet i ett tekniskt eller biologiskt kretslopp.  De biologiska materialen är giftfria och de tekniska materialen som plast och legeringar går att återanvända med ett minimum av energiförbrukning. Energin som används är naturligtvis förnybar. I en cirkulär ekonomi råder även ett strikt producentansvar under produktens hela livstid.
Idén lanserade redan på 70-talet av en schweizisk arkitekt och en fransk ekonom, men det riktiga uppsvinget kom först för ett par år sedan när den kvinnliga världsomseglaren Ellen MacArthur blivit medveten på sin seglats om svårigheten med och vikten av att hushålla med begränsade resurser. Det underlättar som bekant med en intressant galjonsfigur och en bra story.

Redaktionens kommentar
En orsak till den cirkulära ekonomins uppsving är värderingsförskjutningarna i samhället. 80- och 90-talisterna har en annan inställning till hållbarhet än tidigare generationer och har ännu inte etablerat sina konsumtionsmönster i den gamla, linjära ekonomin. Det ökade intresset för Delningsekonomin (se nedan) samvarierar också – trenderna förstärker varandra. Samtidigt ska man vara medveten om att det även för de nya generationerna får vara måtta på vilka uppoffringar som kan förväntas av dem.
En annan orsak är insikten om att Klimatavtalet i Paris förra året kommer att kräva drastiska förändringar i samhällets och industrins organisation om målet om högst 2 graders temperaturhöjning ska kunna nås.

 

3_4_2015

Ingen slår Silicon Valley när det gäller nya digitalföretag, men New York är på god väg att befästa andraplatsen, inte minst tack vare myndigheternas framsynta skattestrategier.

Det sjuder av digitala aktiviteter i the Big Apple. Det började under förra borgmästaren Michael Bloombergs tid. Han öppnade staden för unga entreprenörer och datanördar med lättillgängligt nät, samtidigt som han lockade teknikföretag med skattelättnader om de flyttade dit. Nye borgmästaren, Bill de Blasio, lanserade Digital NYC – ett PPP (samarbete mellan det offentliga och näringslivet) för att stödja teknikföretagen i förorterna, samtidigt som den aggressiva skattelättnadspolitiken fortsätter. Resultatet har blivit att New York får allt fler högprofilerade digitala företag på plats i de två klustren Manhattan Midtown South och Brooklyns DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge).
Här finns det naturligtvis lärdomar att dra även för vårt land. En har koppling till Richard Floridas tankar om att talanger dras till kreativa miljöer, en annan att skatter är ett effektivt verktyg om man vill styra utvecklingen. Fast tanken att ge företag rejäla skattelättnader om de flyttar till ett allt kreativare och talangfullare Stockholm känns väl alltför osvensk för att vara realistisk. Men problemet är att Stockholm, precis som New York, måste konkurrera med Silicon Valley och då behöver den andra, lika viktiga, frågan hur Säffle och Sveg ska överleva hanteras på annat sätt och i andra sammanhang

 

2_4_2015

Den enda åldersgrupp som numera besöker museer oftare än tidigare är personer över 75 år, enligt den senast tillgängliga amerikanska statistiken.  Inte konstigt att museerna tar digital teknik till hjälp för att försöka locka till sig även unga besökare.

Allt fler amerikanska museer installerar Bluetoothteknik, som möjliggör för besökarna att använda sin smartphone som en interaktiv del av besöket, skriver New York Times. Systemet håller reda på inför vilken tavla du stannat upp och din telefon fylls med information om verket i fråga, inklusive ljudfiler, videos och recensioner. Installationen kostar en slant, men många museer tycker uppenbart att det är värt pengarna, för att bli intressanta även för yngre målgrupper. Inte minst för att det också blir möjligt att kommunicera med besökaren även utanför museets väggar, tipsa om nyförvärv och utställningar, baserat på hans eller hennes tidigare besöksmönster, mm Naturligtvis är systemet interaktivt, så att besökaren kan återkoppla med egna spontana kommentarer, posta bilder på Facebook, osv.
Vad som händer är att museibesöket byter karaktär och blir en upplevelse i mängden, som kan hanteras som vilket annat besök som helst, som på en restaurang, ett hotell, en biograf eller i en butik.  Man kollar likes, letar betygsättning och planerar i förtid hur upplevelsen ska genomföras in i minsta detalj. Därmed minskar, som alltid i dessa strukturer, utrymmet för det oväntade mötet eller upplevelsen, när överraskningsmomentet försvinner. Det här har faktiskt ett antal museer tagit fasta på och bestämt sig för att avstå från den nya tekniken, för att uppmuntra till ett mer traditionellt besöksmönster.

 

1_4_2015

Vad som upprör många amerikanare, när det gäller den senaste tidens polisskjutningar, är inte minst det faktum att utan enskilda medborgares dokumentation av händelserna, skulle de ha förblivit oupptäckta. Därför ökar intresset för dokumentations-appar mycket snabbt.

I USA är det tillåtet att filma poliser i tjänsteutövning, under förutsättning att det inte rent praktiskt stör deras jobb. Det har ett antal app-utvecklare tagit fast på och nu finns det allt fler att välja mellan, rapporterar Huffington Post. En populär app är The Free Cop Watch, från Network for the Elimination of Police Violence. Så fort du öppnar appen sätter den igång och filmar och publicerar automatiskt materialet direkt på YouTube. Five-O har en annan framtoning. Här kan du betygsätta hur pass positiv eller negativ din kontakt med polisen har varit. Betygsättningen och kommentarerna samlas på en hemsida och görs sökbara. En mer dramatisk app är I’m getting arrested som när det blir skarpt läge skickar ett i förväg inprogrammerat budskap till familj, vänner eller till din advokat.
En del poliser är inte speciellt glada över att ständigt bli filmade och hamna i sociala media och försöker konfiskera eller förstöra mobiltelefonerna, vilket uppenbart är olagligt. Därför innehåller nästan alla dokumentations-appar en sammanställning av aktuell lagstiftning på området.
De amerikanska dokumentations-apparna bekräftar bara en allt starkare trend -vardagslivets totala transparens. Vare sig det gäller förskolepedagogers, lärares, vårdpersonals eller, som här, polisers tjänsteutövning, så sker den numera öppet och i realtid på den offentliga arenan. Man kan, som vissa svenska sjukhus, av olika skäl förbjuda mobilfilmning, vilket kan vara förståeligt, men knappast konstruktivt i längden. Eller man kan vänja sig och bejaka transparensen och använda den för att skapa större förståelse för det egna arbetets komplexitet och stora värde.

 
Sida 1 av 712345...Sista »