Det gemensamma 2.0

Folk må fnysa åt Facebooks ytlighet och till intet förpliktigande kontakter, men faktum kvarstår att möjligheten att skapa kontakt och gemensamhet på en global nivå aldrig varit större.
Samtidigt börjar den ohämmade individualismen bli lite problematisk. Det fria eller individualistiska skolvalet t.ex. nämns som en orsak till att svenska skolbarn presterar sämre i en internationell jämförelse. Individuella direktörsbonusar har inte heller direkt rosat marknaden på sistone. Men fortfarande dominerar berättelsen om den individuella människan som sitter i ett rum för sig.
Problemet är att det inte finns någon trovärdig motberättelse om det gemensamma på 10-talet. Vi hjälper gärna det gemensamma på ett individuellt plan, som att skänka pengar till Greenpeace eller Läkare utan gränser, men det övergripande gemensamma har fortfarande för tydliga drag av 70-talets kollektivnostalgi, för att vara tilltalande för en majoritet. Frågan är om socialdemokratin under 2011 och åren därefter förmår börja formulera en trovärdig bild av ”det gemensamma 2.0″, där ny teknik, nya värderingar och ny världsbild vävs samman till något spännande. I så fall kan det bli en riktig killer-app!

 

Makten tappar kontroll

Vi bevittnar en tydlig maktförskjutning, som kommer att förstärkas under 2011. Det mest uppenbara exemplet är Wikileaks, som fullständigt skakat om etablissemanget och fått somliga att säga häpnadsväckande saker. Men som Per Ström påpekar i enutmärkt debattartikel i SvD så är Wikleaks bara att betrakta som medborgarnas nakenkamera som vänds mot makthavarna i stället och då är det inte lika uppskattat som i flygplatsernas säkerhetskontroller. Den republikanske kongressledamoten Ron Paulmenar för sin del att det är den amerikanska regeringen som ska kritiseras för oförmågan att skydda hemlig information och inte budbäraren.

Det transparenta samhället är här, då makten förskjuts mot medborgarna med redskap som Wikileaks, och mobiltelefoner med kameror och inspelningsfunktion (fråga bara f.d. landshövdingen Marianne Samuelsson). Blir det ett bättre samhälle eller snarare ett mer populistiskt samhälle med smak på enkla sanningar? Den debatten lär vi få höra mer av 2011. Den som vill fördjupa sig redan i dag kan med fördel läsa Göran Rosenbergs aktuella kolumn i DN kring ”Debatt(o)kulturen”

 

Wiki Leaks nya avslöjanden går som en löpeld genom media.  Plötsligt har vi alla tillgång till en mängd förtrolig diplomatisk information. Ville Saudiarabien verkligen att USA skulle släppa en atombomb över Iran? Och har Iran tillgång till raketer som kan nå Berlin eller Moskva? Att Berlusconi är en fåfäng festprisse är väl knappast en nyhet, men att Medvedev kan liknas vid Robin och Putin Läderlappen känns lite fräschare.

Carl Bildt konstaterade i P1 Morgon och på sin blogg att ”Avsikten med publiceringen kan knappast ha varit annan än att skada den amerikanska diplomatin, även om nog effekten blir att skada diplomatin mer generellt.”

Frågan är då om det är bra eller dåligt att den nuvarande diplomatiska ordningen skadas. Är det nödvändigt att ett antal människor kommer i kläm och rentav riskerar sina liv för att vi globalt ska få ett öppnare samhälle? Kommer detta öppnare samhälle leda till färre eller fler konflikter? Intressanta frågor, som tyvärr inte har några bra svar. Vad man möjligen kan säga är att det diplomatiska umgängessättet nationerna emellan under alla omständigheter måste anpassa sig till den nya digitala verkligheten där allt mindre går att hålla hemligt. Så Wikileaks kanske gör USA en tjänst genom att tvinga landet att se över sina rutiner och sitt förhållningssätt till det öppna samhället redan i dag, medan andra länder kan vänta, men samtidigt kommer på efterkälken.

 

Det digitala glastaket

En ny amerikansk undersökning från Monster, som presenteras i CIO (http://bit.ly/g1GOSu ), bekräftar vad vi alla redan vet – att det finns ett glastak även i IT-sektorn. Åtminstone anser fyra av fem av de tillfrågade kvinnorna det, medan männen lustigt nog är mer tveksamma. Männens viktigaste karriärfaktorer är lön och annan kompensation, medan kvinnorna lyfter fram utmaningar och flexibilitet i arbetsvillkoren. I övrigt innehåller undersökningen inga nyheter, eller för den delen förslag till lösningar på hur glastaket ska monteras ned.

Det finns väl ingen anledning att tro att situationen skulle vara speciellt mycket bättre i Sverige. Eftersom IT är en avgörande faktor för vår gemensamma framtid så är det extra angeläget att det blir så jämlika villkor som möjligt och så snart som möjligt. Det behövs lika mycket kvinnligt som manligt perspektiv på IT och IT-utvecklingen. Ett förstärkt kvinnligt perspektiv skulle dessutom innebära en svensk konkurrensfördel gentemot mer traditionella länder.

 
Sida 5 av 7« Första...34567