Beställ din egen rapport eller utredning med omvärlds- och framtidsperspektiv!

bengtGunnarIII

Omvärlden blir, som framgår av trenderna ovan,  alltmer komplex och utmanande med snabba kast och ständigt nya aspekter som behöver vägas in i varje beslutsunderlag. Annars är risken stor att du fattar beslut som baseras på gårdagens verklighet i stället för dagens eller morgondagens.

Företag & Framtid AB är experter på rapporter och utredningar med särskilt fokus på omvärlden. Under decennier har vi arbetat med att säkerställa att våra uppdragsgivare ger omvärldsdimensionen just det utrymme som krävs för att skapa förutsättningar för välgrundade och framgångsrika beslut.

Som beställare kan du välja mellan två nivåer:

  • Rapport, som ger överblick och möjlighet till fördjupning. Materialinsamlingen sker till största delen på nätet. Rapporten är lättillgänglig, men ändå innehållsrik och full av aktuella länkar till användbara källor på nätet.
  • Utredning, som är grundligare och mer omfångsrik är rapporten. Med en utredning får du tillgång till en mycket gedigen kunskapsplattform inför ett kommande beslut. Utredningen samlar in material från såväl nätbaserade källor som andra typer, inklusive intervjuer. Den har naturligtvis också en omfattande länksamling för den som vill fördjupa sig.

Såväl rapport som utredning innehåller, förutom en traditionell materialgenomgång, även analyser, kommentarer och rekommendationer från Företag & Framtid AB. Som beställare får du därmed en högintressant, fristående och omvärldsutforskande bedömning av det aktuella temat.
Det finns inga ämnesbegränsningar för en rapport eller utredning, utan varje tänkbart område kan belysas ur ett omvärldsperspektiv.
Företag & Framtids rapport- och utredningsteam förfogar över en unik kombination av kompetens:

  • Gunnar Johnson är statsvetare och har en minst sagt gedigen bakgrund från offentlig sektor, bland annat som kommunförbundsdirektör i Sörmland, regiondirektör i Uppsala, utvecklings- och näringslivsdirektör i Eskilstuna, samt konsult på PwC.
  • Bengt Wahlström är fil lic, civilekonom och en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Hans olika böcker med framtidsteman har sålt i över 60 000 ex i Sverige och utomlands. Bengt är en mycket anlitad rådgivare och föredragshållare kring olika framtids- och omvärldsfrågor.

 

Ja, jag och min organisation vill ha försprång in i framtiden. Kontakta mig för en diskussion om en Framtidsutredning.

Ditt namn (obligatorisk)

Företag/Organisation

Din epost (obligatorisk)

Mobiltelefon