Beställ en egen, skräddarsydd rapport eller utredning med fokus på ditt företag, din organisation eller kommun och omvärlden/framtiden efter Corona!

 

Världen blir, som framgår av trenderna ovan, inte sig lik när pandemin väl lagt sig. Nya perspektiv och förutsättningar behöver vägas in i varje beslutsunderlag. Annars är risken stor att du fattar beslut som baseras på gårdagens, Coronafria verklighet i stället för dagens eller morgondagens.

Företag & Framtid AB är experter på rapporter och utredningar med särskilt fokus på omvärlden. Den kunskapen kan vi nu applicera på ditt företag, din organisation eller kommun efter Corona.

Som beställare kan du välja mellan två nivåer:

  • Rapport, som ger överblick och möjlighet till fördjupning. Materialinsamlingen sker till största delen på nätet och fokuserar på hur ditt företag, organisation eller kommun påverkas av olika omvärldsfaktorer som förändrats tack vare Corona. Rapporten är lättillgänglig, men ändå innehållsrik och full av aktuella länkar till användbara källor på nätet.
  • Utredning, som är grundligare och mer omfångsrik är rapporten. Med en utredning får du tillgång till en mycket gedigen kunskapsplattform kring Corona och omvärldsfaktorerna. Utredningen samlar in material från såväl nätbaserade källor som andra typer, inklusive intervjuer. Den har naturligtvis också en omfattande länksamling för den som vill fördjupa sig.

Såväl rapport som utredning innehåller, förutom en traditionell materialgenomgång, även analyser, kommentarer och rekommendationer från Företag & Framtid AB. Som beställare får du därmed en högintressant, fristående och omvärldsutforskande bedömning av hur ditt företag, din organisation eller kommun kan komma att framtidspåverkas av Coronaepidemin.

Hela arbetsprocessen kan naturligtvis, vid behov, skötas på distans, med kontakter och genomgångar via Zoom eller annat lämpligt system.
Företag & Framtids rapport- och utredningsteam förfogar över en unik kombination av kompetens:

  • Gunnar Johnson är statsvetare och har en minst sagt gedigen bakgrund från offentlig sektor, bland annat som kommunförbundsdirektör i Sörmland, regiondirektör i Uppsala, utvecklings- och näringslivsdirektör i Eskilstuna, samt konsult på PwC.
  • Bengt Wahlström är fil lic., civilekonom och en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Hans olika böcker med framtidsteman har sålt i över 60 000 ex i Sverige och utomlands. Bengt är en mycket anlitad rådgivare och föredragshållare kring olika framtids- och omvärldsfrågor.

 Ja, jag och min organisation vill veta mer om hur omvärlden och framtiden efter Corona påverkar oss. Kontakta mig för en diskussion

Ditt namn (obligatorisk)

Företag/Organisation

Din epost (obligatorisk)

Mobiltelefon