erb_4_17

Satsa på försprång – gå med i Framtidsnätverket!

Framtidsnätverket är en fortsättning på och fördjupning av våra uppskattade trendspanarmöten. Som medlem i Framtidsnätverket möter du under sex halvdagar på ett år andra som är lika engagerad i framtidsfrågor som du, för att ta del av inspirerande föreläsare och inspel och tillsammans diskutera omvärlds- och framtidsfrågor, med sikte på att skapa försprång i det egna företaget eller den egna organisationen.

Framtidsnätverket vänder sig till alla som i sin vardag på något sätt ansvarar för att leda organisationen in i framtiden. Det kan vara som VD, styrelsemedlem, projektledare, eller affärsstrateg. Andra möjligheter är att du t.ex. arbetar med kompetensförsörjning, marknadsanalys eller försäljningsstrategi. Det innebär att Framtidsnätverket inte är kopplat till någon speciell yrkesroll, utan snarare till funktion och inriktning. Du kommer därför att möta deltagare med olika bakgrund, men du och övriga har en sak gemensam – intresse och engagemang för omvärlds- och framtidsfrågor!

Träffarnas teman

Varje möte i Framtidsnätverket har ett speciellt tema och lyfter fram ett viktigt framtidsperspektiv. Tillsammans bildar mötesteman en helhet, så efter ett års träffar har du fått en bra och användbar bild av vilka framtidsutmaningar du och din organisation behöver adressera för att skapa försprång.
Vi träffas centralt i Stockholm.
Programledare och nätverksansvarig är Bengt Wahlström

 1. Träff 1 – Onsdag 24 januari 2018
  – Välkommen. Praktisk information
  – Presentation av deltagare (inklusive förväntningar)
  – Introduktion av programmet – Innehållet träff för träff
  – Framtidsanalysens redskap och metoder
  – Den aktuella omvärldskartan  – en genomgång
  – Diskussioner och reflektioner
 2. Träff 2 – Torsdag 15 mars 2018
  – Välkommen. Hänt sen sist i omvärlden?
  – Dagens tema: Digital transformation, en introduktion
  – Inbjuden talare på tema Digital transformation
  – Diskussioner och reflektioner
 3. Träff 3 – Onsdag 16 maj 2018
  – Välkommen. Hänt sen sist i omvärlden?
  – Dagens tema: Hållbar utveckling, en introduktion
  – Inbjuden talare på tema Hållbar utveckling
  – Diskussioner och reflektioner
 4. Träff 4 – September 2018
  – Välkommen. Hänt sen sist i omvärlden?
  – Dagens tema: Geopolitisk turbulens, en introduktion
  – Inbjuden talare på tema Geopolitisk turbulens
  – Diskussioner och reflektioner
 5. Träff 5 – Oktober 2018
  – Välkommen. Hänt sen sist i omvärlden?
  – Dagens tema: Övriga omvärldsfaktorer, en introduktion
  (Demografi, urbanisering, arbetsmarknad, media, värderingar, mm)
  – Inbjuden talare på tema Övriga omvärldsfaktorer
  – Diskussioner och reflektioner
 6. Träff 6 – November 2018
  – Välkommen. Hänt sen sist i omvärlden?
  – Dagens tema: Att leda framtidens organisation
  (en syntes och utveckling att tidigare träffars teman)
  – Diskussioner och reflektioner
  – Avslutande samtal kring det gångna årets nätverksträffar och vad som kan vara nästa steg
  – Deltagarnas förslag på teman för kommande termin
  – Presentation av Framtidsutbildningen med Framtidsbokslutet

 

Träffarnas uppläggning

Varje träff är en halvdag, 09.00 – 12.00, med avslutande gemensam lunch till ca kl. 13.
Ett standardprogram är:

 • 9.00 – 10.00        Välkommen (inklusive introduktion av ev. nya deltagare)
  En genomgång och gemensam diskussion av vad som har hänt sedan förra träffen i omvärlden
  Introduktion av dagens tema
 • Kaffepaus
 • 10.00 – 11.00    Inbjuden talare på dagens tema
  Frågor och kommentarer till talaren
 • 11.00 – 12.00    Reflektion, erfarenhetsutbyte, och diskussion i mindre grupper kring dagens tema
  Förberedda och spontana frågeställningar
  Avslutande gemensamt samtal kring gruppdiskussionerna och dagens tema, hur det passar in i den större helheten, hur man i detta perspektiv ska agera för att skapa försprång för sin organisation, mm.
 • 12. 00        Gemensam lunch (ingår)

Värdefulla informationstips kring varje tema
Inför nätverksträffen tipsar nätverksansvarige (Bengt Wahlström) om ett antal användbara länkar, som kan gå till artiklar, YouTube-klipp, forskningsrapporter, eller rentav böcker. Även deltagarna är välkomna att dela med sig av sina motsvarande tips.

Träffarnas kostnad.
Vi har medvetet strävat efter att ha en så rimlig kostnadsbild som möjligt.
Varje träff kostar därför endast 2950 SEK exklusive moms.
Då betalar du för ett årsmedlemsskap 6 x 2950 = 17 700 SEK exklusive moms, som faktureras i förskott.

Flera kan vara med
Medlemskapet är kopplat till organisation och inte person. Det innebär att om du inte har tillfälle att vara med på en träff så går det utmärkt att en kollega kommer i stället.

 

_________________________________________________________________

Ja tack, jag och min organisation vill ha försprång in i framtiden. Reservera en plats i Framtidsnätverket för oss.

Ditt namn (obligatorisk)

Företag/Organisation

Din epost (obligatorisk)

Mobiltelefon